בקר ישראלי לחג

נתחי בקר ישראלי פרימיום לצליה
בקר ישראלי מובחר לבישול, לקדירה ולתנור